מדיניות פרטיות 2024
פאנג'ויה הפקות

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא פונה לגברים ולנשים כאחד.

1.        
כללי

1.1.    מדיניות הפרטיות של פאנג'ויה הפקות בע"מ (להלן: "מדיניות הפרטיות" ו-"פאנג'ויה", בהתאמה) מתעדכנת מעת לעת כחלק מהמחויבות שלנו לסטנדרט גבוה של הגנת פרטיות המידע. העדכונים, ככל ויהיו, מיועדים ברובם להבהיר ולסייע ללקוחותינו להבין טוב יותר את המדיניות, לשפר את ההגנה על
לקוחותינו תוך עמידה בהוראות החוק הרלוונטיות.

1.2.         ליצירת קשר יש לשלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל:MANAGER@FUNJOYA.CO.IL.

1.3.       ככל ואינך מסכים ו/או מבין את התנאים של מדיניות הפרטיות, יש להימנע מלהשתמש בשירותים של פאנג'ויה.

1.4.        פאנג'ויה מחויבת לשמירה על פרטיותך. מדיניות הפרטיות נועדה ליידע את לקוחותיה של פאנג'ויה על איסוף, שימוש, אחזקה והגנה של פאנג'ויה על המידע של לקוחותיה בעת השימוש בשירותיה של פאנג'ויה, לרבות אתר האינטרנט ואפליקציית פאנג'ויה.

1.5.     אנא קרא את מדיניות פרטיות זו בקפידה לפני שאתה עושה שימוש בשירותים של פאנג'ויה ו/או משתמש בהם. בגישה לשירותים של פאנג'ויה או בשימוש בהם, הנך מקבל את הנוהגים המתוארים במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לכל תנאי במסמך זה ו/או מדיניות הפרטיות אינה מובנת לך במלואה, אין לעשות שימוש בשירותיה של פאנג'ויה.

1.6.        לתשומת ליבך, אינך חייב על פי החוק לספק לנו כל מידע אישי.

2.        
המידע שנאסף אודותיך

מידע אישי

2.1.       מידע אישי הוא מידע אודות אדם שמזהה אותו או שעשוי עם מאמץ סביר לזהותו, או שיחד עם מידע נוסף שיש לנו גישה אליו מאפשר לזהות אותו, או מידע הקשור לאדם טבעי מזוהה או שניתן לזיהוי שעשוי להיות בעל אופי פרטי או רגיש. על פי תחולת חוקים מסוימים זיהוי של אדם כולל גם כל מידע שמקשר אותו עם מזהה קבוע כגון שם, מספר זהות, מזהה עוגיות קבוע, וכו'.

2.2.      מידע אישי אינו כולל מידע שהפך לאנונימי או מידע מצטבר באופן שכבר אינו יכול לזהות אדם טבעי ספציפי או לשמש לזיהוי שלו.

איזה מידע אישי אנו נאסף

2.3.   אנו אוספים מידע אישי ממך ומהמכשירים (לרבות מכשירים ניידים) שאתה משתמש בהם לאחר שהתקנת או גרמת להתקנת האפליקציה (או שהותקנה מראש) במכשיר שלך, או כאשר אתה משתמש או ניגש לשירותים שלנו, נרשם לחשבון אתנו, מספק לנו מידע כגון ההעדפות והרגלי הנסיעה שלך, מספק לנו מידע באתר אינטרנט, עורך שימוש בשירותים שלנו, מעדכן או מוסיף מידע, או באמצעות תכתובות שאתה מנהל אתנו.

מידע הנאסף לאחר התקנת האפליקציה

2.4.      לאחר שתתקין את האפליקציה (או תגרום להתקנתה או שהיא מותקנת מראש) במכשיר הנייד שלך, תידרש להתחבר תוך הזדהות של המשתמש הייחודי שנוצר על ידינו בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם למידע אישי שנמסר בעת הרישום לשירות/אירוע, והוא הכרחי על מנת שנוכל לספק לך את השירותים שלנו עם מידע רלוונטי עבורך. לאחר התקנת האפליקציה אנו נאסוף ונשתמש במזהה המשתמש, יחד עם מידע מסוים אחר, לרבות לגבי מיקום ושירותים שונים של האפליקציה.

2.5.         המידע האחר שייאסף כאמור עשוי לכלול את מזהה המכשיר שלך או מזהה ייחודי אחר, מזהה פרסום, אסימון מכשיר ייחודי, סוג המכשיר, מערכת ההפעלה (לרבות הגרסה וההגדרות) וכן רזולוציית מסך המכשיר ושפת המקלדת שלך, הכול בהתאם למדיניות פרטיות זו.

2.6.         אנו עשויים לקשר מידע זה עם החשבון שנוצר בקשר עם המכשיר הנייד ומזהה המשתמש שלך.

מידע על השימוש

2.7.        אנחנו מקבלים ממך מידע בעת הנגישות שלך לשירותים שלנו והשימוש בהם, לרבות: כתובת ה IP שלך, טוקנים של רשתות חברתיות שאתה בוחר לקשר לחשבון שלך, מידע הנוגע לקליקים, לצפיות ולמעורבות שלך עם השירותים והפרסומות שאנו עשויים להציג בשירות, תשלום באמצעות צמיד הנופש, מידע הקשור לתנועה שלך אל השירותים ומהם, הפניות לכתובת האתר שלך, התכתובות שלנו אתך, מידע על השימוש והאינטראקציה שלך עם השירותים שלנו, לרבות משך שימוש כזה, ההגדרות שלך באפליקציה וכיוצ"ב.

2.8.       לתשומת לבך, יכול שיאספו נתונים על מיקומך ברקע, גם כשאינך משתמש באפליקציה, כדי להתאים לך אישית את השירותים, למקסם את חוויית המשתמש שלך ולפתח ולשפר את שירותי המידע שלנו. תוכל לבחור להשבית ולבטל את איסוף הנתונים ברקע בהגדרות.

עוגיות וטכנולוגיות דומות

2.9.         אנו מבצעים חלק מהאיסוף האוטומטי המתואר לעיל באמצעות שימוש בעוגיות, משואות אתרים,
ערכות פיתוח תוכנה, ממשקי תכנות יישומים, מזהים ייחודיים וטכנולוגיות דומות, שמאפשרות לנו ולשותפי הפרסום, נותני חסות וניתוח הנתונים שלנו, לאסוף מידע אודות הדפים והמסכים שאתה צופה בהם, הקישורים או המודעות שאתה מקליק עליהם ופעולות אחרות שאתה נוקט בהן בעת השימוש בשירותים.

2.10.    אנא קח בחשבון שחלקים מסוימים של המידע הנזכר לעיל עשויים גם להיאסף מהמכשיר או מהתוכנה שלך כאשר השירותים פועלים ברקע, כלומר, לאחר שהושקו, אך לא נעשה בהם שימוש פעיל.

2.11.    יש לזכור שרוב המכשירים הניידים ומערכות ההפעלה מאפשרים לך לפקח או לחסום את השימוש                       במידע מסוים הניתן לאיסוף, לרבות שירותי מיקום על ידי אפליקציות, בתפריט ההגדרות במכשיר. 

3.        מידע אישי הנמסר על ידך בעת השימוש בשירותים שלנו

באופן כללי, הקטגוריה הזאת מתייחסת לכל מידע, נתונים או תוכן שאתה יוצר, מטעין או מספק לנו באופן פעיל מרצונך החופשי באמצעות השירותים שלנו, לרבות הזנת מידע אישי, תכתובות והעלאת תמונות.

מידע על חשבון

3.1.       לאחר התקנת האפליקציה והתחברות באמצעות פרטים אישיים, יכול שתחלוק עמנו מידע אישי מסוים, כגון תמונות.

3.2.        שים לב – השירותים שלנו זמינים רק למשתתפי הנופש, נותני חסות וצוות ההפקה.

תוכן נוסף שתבחר לשתף עמנו בעת השימוש בשירותים

3.3.      יכול שתוכל לבחור להעלות לשירות תוכן משתמש כגון תמונות, טקסטים וסוגי תוכן אחרים שתבחר למסור באופן אקטיבי, גם מידע נוסף זה, נאסף ע"י פאנג'ויה.

3.4.       אנחנו גם אוספים את התשובות שלך לסקרים שאנו עשויים לשלוח לך בשמנו ו/או בשם נותני החסות שלנו ו/או בשם כל צד שלישי אחר.

3.5.         פאנג'ויה אוספת גם מידע אודות השתתפות בפעילויות במהלך הנופש וכל מידע אחר שמופיע ו/או קשור באופן ישיר או עקיף לאפליקציית פאנג'ויה, בין היתר לצורכי הספקת השירות, שיפור חוויית המשתמש שלך והתאמה של השירותים השונים שניתנים ע"י פאנג'ויה ו/או מי מטעמה.

4.        מידע אישי הנאסף ממקורות אחרים

צדדים שלישיים

4.1.        אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי לגביך מצדדים שלישיים שהובטח לנו על ידם כי קיבלו את הסכמתך למתן מידע כזה, או שמסרת אותו בעצמך מרצונך החופשי ובאופן פומבי.

4.2.     בין היתר, ככל ותשתתף בפעילות של נותן חסות או כל פעילות אחרת לפני, במהלך או אחרי הנופש, ברשתות החברתיות וכל פעולה אחרת הנוגעת לפאנג'ויה – מידע זה ייאסף גם הוא ע"י פאנג'ויה.

רשתות חברתיות שבחרת לקשר לחשבון שלך

4.3.        אנחנו מאפשרים לך לחלוק מידע עם פלטפורמות חברתיות או להשתמש בהן כדי להתחבר לחשבון שלך באפליקציה.

4.4.        הפלטפורמות החברתיות הללו נותנות לנו גישה אוטומטית למידע אישי מסוים המוחזק על ידן אודותיך ובכלל זה, אסימון הגישה לפייסבוק, אסימון הכניסה לחשבון גוגל, מזהה המפרסם שלך ומידע מהפרופיל הציבורי שלך שעשוי לכלול את השם, המגדר, תמונת הפרופיל, קבוצת הגיל שלך, מקום מגוריך או כל מידע אחר.

4.5.    אתה שולט במידע האישי שאתה מאפשר לנו גישה אליו באמצעות הגדרות הפרטיות בפלטפורמות החברתיות הרלוונטיות והרשות שאתה נותן לנו כאשר אתה מעניק לנו גישה למידע אישי אודותיך המוחזק על ידי כל אחת מהפלטפורמות החברתיות.

המידע שאנו מפיקים

4.6.       נוכל להפיק מידע או להסיק מסקנות אודותיך על סמך מידע שאנו אוספים. לדוגמה, אנו עשויים להסיק את מיקומך על סמך כתובת ה-IP שלך, או להסיק מסקנות על ההעדפות והפעילויות שאתה נהנה מהן, על סמך, בין היתר, צריכת שתיה/מזון באמצעות צמיד הנופש ושימושים אחרים שלך באפליקציה.

5.        
כיצד אנו אוספים את המידע שלך

אנו אוספים, מעבדים ומשתמשים במידע שלך לצרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו על סמך לפחות אחד מהבסיסים החוקיים הבאים:

5.1.     בעת ביצוע הסכם זה: אנו אוספים ומעבדים את המידע האישי שלך על מנת לקיים ולספק לך את השירותים שלנו, לאחר קבלת התנאים האלה על ידך.

5.2.      בהסכמתך: אנו מבקשים את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך למטרות ספציפיות נוספות, ואתה רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת.

5.3.       שימוש לגיטימי: אנחנו מעבדים מידע אישי שלך למען השימושים הלגיטימיים שלנו ו/או של הצדדים השלישיים השותפים שלנו ו/או נותני חסות ו/או כל צד שלישי אחר, תוך נקיטת אמצעי אבטחה הולמים להגנה על פרטיותך. משמעות הדבר היא שאנו מעבדים את המידע שלך לדברים כגון זיהוי, מניעה או טיפול בהונאה, שימוש לרעה, ביטחון, שמושיות, תפקודיות או בעיות טכניות בשירותים שלנו; הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של הנכסים שלנו ושל המשתמשים שלנו או הציבור, כפי שנדרש או מורשה על פי החוק. כמו כן אנו מעבדים את המידע האישי שלך כדי לפתח ולשפר את השירותים שלנו; לפתח תכונות חדשות עבור המשתמשים שלנו; להתאים אישית את השירותים על מנת לספק חוויית משתמש טובה יותר; לאכוף תביעות משפטיות, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות פרטיות זו; כדי לעמוד בחובתנו ו/או למלא אחר דרישות החוקים החלים, לרבות התקנות, ההנחיות, הדרישות החוזיות ותקני התעשייה, ההליכים המשפטיים, הצווים השיפוטיים או הבקשות הממשלתיות וכו'.

6.        
מטרת השימוש

אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך למטרות
הבאות
:

6.1.    לספק לך שירותים ולהפעילם, לרבות לצורך צבירת נתונים למטרות סטטיסטיות
ומחקריות וליצור ולהשתמש במידע אנונימי מצטבר הנדרש כדי לקיים, לפתח ולשפר את
שירותי החברה.

6.2.       לקבוע ולוודא חשבונות משתמשים, לאמת זהות משתמש ולאפשר למשתמשים, אם
רלוונטי, להעביר או לקבל תשלומים, לרבות חישוב עלויות עבור שירותים.

6.3.     להתאים אישית את השירותים ואת התוכן המסופק לך, להתאים אישית את חוויית
המשתמש שלך בשירותים, לתקשר עם משתמשים, לרבות מתן המלצות ו/או הצעות שיווקיות.

6.4.       לפתח, לשפר ולהתאים אישית את השירותים, את החוויה של משתמשים אחרים ואת
ההצעות הזמינות באמצעות השירותים.

6.5.     כדי שנוכל לתקשר עם משתמשים, למסור מידע אינפורמטיבי אודות הנופשים ו/או
מידע שיווקי, בין היתר באמצעות הודעות פוש (
Push) וכיוצ"ב.

6.6.         לשלוח לך עדכונים, הודעות ומידע נוסף הקשור לשירותים.

6.7.         לענות על שאלות מקוונות של משתמשים בקשר עם ביצוע השירותים.

6.8.         להתאים אישית ולשפר את הדיוק והממשק של השירות.

6.9.        למלא אחר הדרישות החוקיות של סוכנויות ממשלתיות או צווי בית משפט ו/או לעמוד בדרישות של כל חוק, כלל או תקנה החלים, כגון דיווח על משתמש פוגעני, או למלא חובות על פי תקנות מיסוי לגבי פעולות של קידום מכירות שדורשות שימוש בנתוני משתמש.

6.10.   להשתמש בנתונים כדי ליצור מידע סטטיסטי, מצטבר או אנונימי שניתן להשתמש בו על פי שיקול דעתנו לכל מטרה.

6.11.     לאפשר לנו ולצדדים השלישיים הנבחרים שלנו (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פאנג'ויה), לספק לך פרסומות מותאמות אישית בהתבסס על תחומי עניין, שניתן להציג אותן בשירותים ו/או באתרי אינטרנט, אפליקציות ושירותים אחרים, ולהבין טוב יותר את הפעילות שלך.

6.12.   אנחנו עשויים גם להשתמש במידע הנאסף על ידינו כדי לשווק את השירותים שלנו למשתמשים שלנו, לרבות משלוח הודעות אודות השירותים, התכונות, קידום מכירות, הגרלות, מחקרים, סקרים, חדשות, עדכונים ואירועים. כמו כן, אנחנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לשלוח למשתמשים שלנו הודעות בדבר קידום מכירות והשתתפות בו, ומידע לגבי הצעות, הנחות וקידום פעולות לגבי השירותים שלנו ושל צדדים שלישיים.

6.13.   אנחנו עשויים גם להשתמש במידע הנאסף על ידינו כדי לשלוח למשתמשים הודעות אודות מוצרים ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים, ופאנג'ויה רשאית למסור מידע אישית, מלא או חלקי, לצדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.        עם מי אנו חולקים מידע אישי

אנו עשויים לחלוק מידע אישי שלך עם צדדים שלישיים (או לאפשר להם גישה אליו) באופנים ובמקרים הבאים:

ספקי שירותים/מעבדי נתונים

7.1.    אנו מבצעים חלק מהאיסוף האוטומטי המתואר לעיל באמצעות שימוש בעוגיות, משואות אתרים, מזהים ייחודיים וטכנולוגיות דומות כדי לאסוף מידע אודות הדפים והמסכים שאתה צופה בהם, שירותים שלנו, הקישורים או המודעות שאתה מקליק עליהם ופעולות אחרות הננקטות על ידך בעת השימוש בשירותים שלנו.

7.2.       פאנג'ויה משתפת פעולה עם מספר ספקי שירותים, שהשירותים והפתרונות שלהם משלימים, מסייעים ומשפרים את אלה שלנו. הם כוללים שירותי אירוח, מאגרי נתונים, שיוך שרתים (כגון שירותי ענן), שירותי אבטחת סייבר ומידע, מעבדי תשלומים, שירותי זיהוי ומניעת הונאות, שירותי ניתוח נתונים, כלים אנליטיים לאפליקציות, מדידת שיוך השירותים והיעילות של מאמצי הפרסום והשיווק שלנו, הפצת אימיילים ושירותי בקרה, וכן היועצים העסקיים, המשפטיים והפיננסיים שלנו. ספקי שירותים אלה עשויים לקבל מידע אישי של המשתמשים שלנו או נגישות אליו, תלוי בכל אחד מהתפקידים והצרכים המסוימים בסיוע ושיפור השירותים והעסקים שלנו, והם רשאים לעשות בהם שימוש.

צדדים שלישיים שותפי פרסום

7.3.          אנחנו מרשים לצדדים שלישיים להציג לך פרסומות באמצעות השירותים והם עשויים להשתמש
בערכות לפיתוח תוכנה, עוגיות, משואות אתרים, מזהי מכשירים וטכנולוגיות אחרות כדי לאסוף מידע אודות השימוש שלך בשירותים ובשירותים אחרים, באתרי אינטרנט ובאפליקציות. מידע זה עשוי לכלול מזהי פרסום, מזהי מכשירים אחרים, עוגיות, כתובת ה- 
IP שלך, נתוני מיקום (לרבות פילוח נתונים ו/או נתוני מיקום נגזרים), דפדפן אינטרנט, מידע על הרשת הסלולרית, הדפים הנצפים, הזמן המושקע בהם או באפליקציות מובייל, קישורים שהקלקת עליהם, ומידע על שיחות. מידע כזה עשוי לשמש אותנו וצדדים שלישיים נבחרים, בין היתר, כדי לספק לך פרסומות מותאמות אישית המבוססות על תחומי עניין, בשירותים ובאתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות ובשירותים אחרים וכדי להטיב להבין את הפעילות שלך.

7.4.         אנחנו גם עובדים עם צדדים שלישיים נבחרים כדי להציג לך מודעות כחלק מקמפיינים מותאמים
אישית בפלטפורמות של צדדים שלישיים (כגון פייסבוק ואינסטגרם). כחלק ממסעות פרסום אלה, אנחנו או הפלטפורמות של הצדדים השלישיים עשויים להמיר מידע אודותיך, כגון כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלך, לערך ייחודי שניתן להתאימו עם חשבון משתמש בפלטפורמות הללו, כדי לאפשר לנו ללמוד על תחומי העניין שלך ולהציג לך פרסום רלוונטי שמותאם אישית אליהם.

סוכנויות ממשלתיות/סוכנויות לאכיפת החוק ובקשות או חובות חוקיות

7.5.        אנחנו עשויים לגלות או להרשות גישה למידע אישי שלך על פי בקשה חוקית, כגון זימון לבית משפט,  צו חיפוש או צו שיפוטי, או כדי למלא אחר דרישות החוקים החלים, עם או בלי הודעה אליך, אם נהיה סבורים בתום לב שאנחנו נדרשים על פי החוק לעשות כן, או שגילוי כזה יהיה ראוי בקשר עם מאמצים לחקור, למנוע או לפעול נגד פעילות בלתי חוקית, ממשית או חשודה, דרישות לאימות מימון בלחימה בטרור, הונאה, או מעשי עוולה אחרים.

הגנה על זכויות ובטיחות

7.6.       אנחנו עשויים לחלוק עם אחרים מידע אישי שלך, עם או ללא הודעה אליך, אם נהיה סבורים בתום לב שהדבר יסייע להגן על זכויות או רכוש של פאנג'ויה ושל כל אחד מהמשתמשים שלנו או מהציבור הרחב, ועל ביטחונם האישי.

חברות בת ו/או חברות הקשורות לפאנג'ויה

7.7.      אנחנו עשויים לחלוק מידע אישי באופן פנימי בתוך משפחת החברות שלנו למטרות שתוארו במדיניות פרטיות זו. בנוסף לכך, אם פאנג'ויה או מי מהחברות הקשורות אליה תעבור שינוי שליטה, לרבות באמצעות מיזוג, רכישה או קניית רוב נכסיה, ניתן יהיה לחלוק את המידע האישי שלך עם הצדדים המעורבים באירוע כזה.

למען הסר ספק, יובהר כי פאנג'ויה עשויה לחלוק מידע אישי שלך בדרכים נוספות, בתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך באישור נוסף.

8.        
אבטחה

8.1.         אנו נוקטים זהירות רבה בביצוע ובקיום האבטחה של שירותי פאנג'ויה והמידע האישי של המשתמשים שלנו.

8.2.    פאנג'ויה נוקטת בפרוצדורות ובמדיניות סטנדרטיות לתעשייה כדי לאבטח את המידע האישי של המשתמשים שלה ולמנוע גישה, גילוי או שינוי בלתי מורשים בכל מידע כזה.

8.3.      כמה מאמצעי הבטיחות שאנו נוקטים הם חומת אש והצפנת נתונים, פיקוח על נגישות פיזית למרכזי המידע שלנו ופיקוח על הרשאת נגישות למידע. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שגישה בלתי מורשית לא תתרחש לעולם.

9.        הודעות מפאנג'ויה

הודעות לגבי שירותים

9.1.         פאנג'ויה עשויה לפנות אליך עם מידע הנוגע לשירותים שלנו או לשימוש שלך בהם. לדוגמה, אנו עשויים להודיע לך (באמצעים הזמינים לנו) על שינויים או עדכונים בשירותים שלנו, לרבות שינויים בתנאים אלה, על עסקות שבוצעו, בעיות תשלום, תחזוקת שירות, מידע אודות הנופש לפני, בהמלך ולאחר הנופש וכו'.

הודעות קידום מכירות וסקרים

9.2.       בנוסף להודעות שהן חלק אינהרנטי מהשירותים שלנו, אנו עשויים ורשאים גם להשתמש בפרטי הקשר שלך כדי לתקשר אתך ולהודיע לך אודות שירותים חדשים קשורים והזדמנויות מיוחדות או קידום מכירות שלדעתנו עשויים לעניין אותך.

9.3.       אנו גם עשויים לפנות אליך בנוגע לסקרים שאנו עורכים לגבי השירותים שלנו או של צדדים שלישיים, בין אם בשמנו או בשם השותפים שלנו. הודעות כאלה נעביר לך באמצעות דוא"ל, הודעות דחיפה, הודעות בשירותים עצמם, בהודעות מסר קצרות (SMS) או באמצעות כל שיטות אחרות ליצירת קשר הזמינות לנו, לרבות בעזרת ספקי השירותים שלנו.

9.4.         בהתאם לכך, אנו נהיה רשאים להתקשר אליך או לשלוח לך תוכן קידומי או הודעות באמצעות דוא"ל, מסרונים, הודעות טקסט ישירות, צ'אט אינטרנטי, שיחות שיווקיות וצורות תקשורת דומות וכו'.

9.5.     לצורך הסרה מרשימת תפוצה (בכל נושא שהוא, לא ניתן להסיר רק מנושא ספציפי) ניתן להודיע על סירוב כאמור תוך שליחת הודעה בדוא"ל: MANAGER@FUNJOYA.CO.IL, בנושא לרשום "הסרה מרשימת תפוצה" ולכלול בפנייה כתובת דוא"ל ו/או טלפון נייד שמעוניינים להסיר. באשר להודעות שאנו שולחים באמצעות הודעות דחיפה, תוכל לחסום את קבלתן על ידי שינוי ההגדרות במכשיר שלך או באפליקציה או במחיקת האפליקציה.

10.        
כמה זמן נחזיק במידע האישי שלך

10.1.    אנו נחזיק במידע האישי שלך ממועד מסירת הפרטים על ידך וללא מגבלת זמן.

10.2.    אנו גם נחזיק במידע האישי שלך ככל שיהיה נחוץ כדי לעמוד בחובות החוקיות שלנו, ליישב מחלוקות, למנוע הונאה ושימוש לרעה, לאכוף את ההסכמים שלנו ו/או להגן על האינטרסים החוקיים שלנו.

11.        
שינויים במדיניות הפרטיות ויצירת קשר

11.1.     תנאי מדיניות פרטיות זו יחולו על השימוש בשירותים ועל כל מידע הנאסף במסגרתם.

11.2.     פאנג'ויה שומרת על הזכות לשנות את מדיניות פרטיות זו בכל עת.

11.3.     מומלץ יש לעיין במסמך זה לעתים קרובות כדי להתעדכן בזכויותיך ובבחירותיך.

11.4.     במקרה של שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו, אנו ניתן לך הודעה מוקדמת באופן סביר באמצעות אחד מאמצעי התקשורת הזמינים לנו, או בפרסום הודעה בולטת באתר פאנג'ויה אודות השינוי. לאחר תקופת הודעה כאמור, כל התיקונים במדיניות הפרטיות ייחשבו ככאלה שהתקבלו וייכנסו לתוקף. מלבד אם וכפי שיצוין אחרת, מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר שלנו תחול על כל מידע אישי המתואר בה.Facebook
WhatsApp

לצורך הרשמה לנופש מוסדות מרכז, יש לשלוח למוקד ההזמנות בדוא"ל טופס רישום עם פרטים מלאים של חברי החדר, בצירוף תעודות סטודנט ונציגנו יחזרו אליכם טלפונית ❤️

דוא"ל של מוקד הנופש: MAY2@FUNJOYA.CO.IL

לצורך הרשמה לנופש בן גוריון, יש לשלוח למוקד ההזמנות בדוא"ל טופס רישום עם פרטים מלאים של חברי החדר, בצירוף תעודות סטודנט ונציגנו יחזרו אליכם טלפונית ❤️

דוא"ל של מוקד הנופש: BGU@FUNJOYA.CO.IL

אמנת פאנג'ויה

אמנת ההתנהגות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שפונה לגברים ולנשים כאחד

▪️התנהגות הולמת
הרישום לאירועים הוא עבור כל סטודנט באשר הוא, מכל מין, דת או כל השתייכות אחרת. אלימות פיזית או מילולית, גזענות, איום והפחדה, חדירה למרחב האישי באופן בלתי רצוי וכל התייחסות פוגענית כלפי האחר מהווה התנהגות שאינה הולמת וחברת ההפקה תגלה אפס סבלנות כלפי התנהגות מסוג זה.

▪️ביטחון ומרחב אישי
הגעתם לנופש כדי להנות, אך תזכרו שהדבר הכי חשוב הוא שתחזרו הביתה בריאים. שמרו על עצמכם וכבדו את הסובבים אתכם, נהגו באחריות ואכפתיות – לכולנו מגיע מרחב אישי ואת הביטחון הנלווה לכך ❤️

▪️הטרדה מינית

התנהגות מסוג הטרדה מינית, לא תעבור לסדר היום – חברת ההפקה והגורמים העובדים עמה יגלו אפס סבלנות להטרדות מיניות מכל סוג. אם ראיתם או חוויתם פגיעה כלשהי, אנא פנו באופן מיידי לשוטר, מאבטח או גורם מחברת ההפקה.

▪️שתיית אלכוהול 🍾

כיף לשתות, אבל עוד יותר כיף לזכור איך היה באירוע 😊 תזכרו שחם מאוד באילת וחשוב לשלב שתייה קלה
(
המים בברים במהלך מסיבות הבריכה בחינם).
מומלץ לשמור על כוס השתיה שלכם והימנע מלהשאיר אותה ללא השגחה 🍺🥂

מזכירים לכם שאם שותים לא נוהגים – כל מסיבות הבריכה במרחק הליכה קצר ובערב יפעל מערך הסעות בחינם בין נקודות האיסוף מרכזיות לחוף פאנג'ויה (הלוך וחזור). בקיצור, אין צורך להזיז את הרכב מהרגע שהגעתם לאילת ועד לסוף האירוע.

▪️מודעות חברתית
ראיתם משהו שאינו כשורה או נתקלתם באדם שנראה זקוק לעזרה? כשיש ספק אין ספק 🙏🏻 שאלו לשלומו ותרגישו חופשי לפנות לנציגים שלנו שנמצאים במקום תוכלו לזהות אותם באמצעות חולצות פאנג'ויה ותגי הפקה.

▪️נגישות ושמירה על זכויות של אנשים עם מוגבלויות
אירועי הפאנג'ויה מונגשים במלואם לבעלי מוגבלויות. חברת ההפקה מברכת על רישום משתתפים בעלי צרכים מיוחדים / מוגבלות ומזמינה כל סטודנט עם מגבלה באשר היא לקחת חלק באירועי פאנג'ויה 🤝🏻

אנא עדכנו אותנו במעמד ההרשמה לגבי כל צורך / התאמה נדרשת, הצוות הייעודי שלנו שמטפל בנושא ישמח לעזור ולדאוג לכל פתרון נדרש, כך שכל סטודנט יוכל לקחת חלק בנופש ולהנות כמו אחרון הסטודנטים. 

▪️אנחנו כאן בשבילכם 
בכל נושא או עניין בו אתם זקוקים לעזרה במהלך הנופש ניתן לפנות לכל אחד ממאות העובדים שלנו שנמצאים באירוע (תוכלו לזהות אותם בקלות לפי חולצות ותגי ההפקה).❤️

מרגישים לא טוב במהלך האירוע, שתיתם יותר מידי או הייתם יותר מידי זמן בשמש? בכל מסיבה קיימת עמדת עזרה ראשונה ועובדיה יעזרו לכם ללא כל עלות.

 

הסעות נופש מרכזי 2021
פרטים בקרוב

הצהרת נגישות

כללי:

 • חברת פאנג'ויה פסטיבלים רואה בחשיבות שבהנגשת הפעילות שלה והתחנים שלה, ומחויבת לאפשר לכלל הציבור גלישה מהנה וקלה ככל האפשר.
 • עוד יצוין כי החברה פועלת בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים בהמסגרת הפקת הפסטיבלים, מקיימת תיאום מלא בין לקחותיה בעלי דרישות אינדיבידואליות ופועלת לתיאום ההזמנות, בהתאמה.
 • החברה משקיעה משאבים רבים כדי ששירותיה ותכניה יותאמו לכלל האוכלוסייה ותמשיך לפעול כאמור, בכל המישורים הרלוונטיים.

התאמות:

 • אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
 • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך0 הבינלאומי.
 • הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
 • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
 • מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.
 • הרשמה לשירות החברה מבוצע באמצעות טופס רישום, הרשמה טלפונית או הרשמה באמצעות דוא"ל – במידת הצורך, מותאם לצרכיו האישיים של הלקוח.
 • ייתכן ותמצאו אלמנטים שאינם מונגשים כי טרם הונגשו או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה ולצד זה. אנו מבטיחים כי מתבצעים מרב המאמצים לשפר ולהנגיש ברמה גבוהה ובלי פשרות.
 • ככל ונתקלכם בבעיה, אי התאמה, קושי, או אם יש לכם הערות שיש בהן כדי לשפר את חווית המשתמש באתר זה כאתר מונגש, נשמח שתקדישו דקה מזמנכם על מנת לעדכן אותנו באמצעות דוא"ל למנהל: MANAGER@FUNJOYA.CO.IL

הצהרת הנגישות פורסמה בתאריך: 1.4.2021, 10:32

באיזה נופש הקמפוס שלי לוקח חלק?